Allmänna Villkor

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING FÖR DENNA WEBBPLATS

Vi har gjort allt för att utforma vår webbplats så att den är användbar, informativ, hjälpsam, ärlig och rolig. Förhoppningsvis har vi åstadkommit det – och ber dig att meddela oss om du vill se förbättringar eller förändringar som skulle göra det ännu enklare för dig att hitta den information du behöver och vill ha. Allt vi ber är att du samtycker till att följa följande villkor. Ta några minuter för att se över dem eftersom du använder vår webbplats samtycker du automatiskt till dem. Naturligtvis, om du inte håller med, använd inte webbplatsen. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar som vi anser nödvändiga när som helst. Fortsätt att kontrollera dessa villkor för att se vad dessa förändringar kan vara! Din fortsatta användning av FlygTickets.se-webbplatsen innebär att du accepterar dessa ändringar.

 

BEGRÄNSNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV VÅRA ONLINE MATERIAL

Allt onlinematerial på FlygTickets.se-webbplatsen, inklusive, utan begränsning, text, programvara, namn, logotyper, varumärken, servicemärken, handelsnamn, bilder, foton, illustrationer, ljudklipp, videoklipp och musik är upphovsrättsskyddade immateriella rättigheter. Alla användarrättigheter ägs och kontrolleras av FlygTickets.se. Du, besökaren, får ladda ner onlinematerial för icke-kommersiellt, personligt bruk endast förutsatt att du 1) behåller alla upphovsrätts-, varumärkes- och anmälningsmeddelanden, 2) du gör inga ändringar av materialet, 3) du använder inte materialet i ett sätt som föreslår en koppling till någon av våra produkter, tjänster, evenemang eller märken, och 4) du laddar inte ner mängder av material till en databas, server eller persondator för återanvändning för kommersiella ändamål. Du får dock inte kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, posta, överföra eller distribuera onlinematerial på något sätt eller för något annat syfte om du inte får vårt skriftliga tillstånd först. Du får inte heller lägga till, radera, snedvrida eller felaktigt presentera något innehåll på FlygTickets.se-webbplatsen. Alla försök att modifiera något online-material eller att besegra eller kringgå våra säkerhetsfunktioner är förbjudna.

 

Allt du laddar ner, all programvara, plus alla filer, alla bilder som ingår i eller genereras av programvaran och all information som följer med den, anses licensierad till dig av FlygTickets.se eller tredjepartslicensgivare för din personliga, icke-kommersiella hemanvändning endast. Vi överför inte titeln på programvaran till dig. Det innebär att vi behåller fullständig och fullständig äganderätt till programvaran och alla tillhörande immaterialrättigheter. Du har inte tillåtelse att omfördela eller sälja materialet eller omvända ingenjörer, demontera eller på annat sätt konvertera det till någon annan form som människor kan använda.

 

LÄMNA DITT ONLINE-MATERIAL TILL OSS

Alla kommentarer, förslag, idéer, grafik, kommentarer eller annan information som du skickar till FlygTickets.se via vår webbplats (annan än information som vi lovar att skydda enligt vår integritetspolicy blir och förblir vår egendom, även om detta avtal senare sägs upp. Det betyder att vi inte behöver behandla någon sådan inlämning som konfidentiell. Du kan inte stämma oss för att använda de idéer du skickar in. Om vi använder dem, eller något liknande, behöver vi inte betala dig eller någon annan Vi kommer att ha det exklusiva ägandet av alla nuvarande och framtida rättigheter till inlämningar av något slag. Vi kan använda dem för alla ändamål som vi anser vara lämpliga för vårt FlygTickets.se-uppdrag, utan att kompensera dig eller någon annan för dem. Du erkänner att du är ansvarig för varje inlämnande du gör. Detta innebär att du (och inte vi) har det fulla ansvaret för meddelandet, inklusive dess laglighet, tillförlitlighet, lämplighet, originalitet och upphovsrätt.

 

ANSVARSBEGRÄNSNING

FlygTickets.se HAR INTE ANSVAR FÖR NÅGONA SKADOR ELLER SKADA SOM FÖRETAG ELLER RESULTAT FRÅN DIN ANVÄNDNING AV NÅGON AV DETTA WEBBPLATS. Dessa inkluderar (men är inte begränsade till) skador orsakade av något av dessa: ANVÄNDNING AV (ELLER ANVÄNDIGHET FÖR ANVÄNDNING) ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN (ELLER INABILITET FÖR ATT ANVÄNDA) EN WEBBPLATS FÖR ATT DU HYPERLINKERAR FÖR VÄR WEBBPLATSFEL FÖR VÄR WEBBPLATS FÖR ATT UTFÖRA MANNEREN DU VÄNDADE ELLER ÖNSKAD FEL PÅ VÅR WEBBPLATSUTLÄGGNING PÅ VÅR WEBBPLATS AVRÖRANDE AV TILLGÄNGLIGHET AV VÅR WEBBPLATS FEL PÅ VÅR WEBBPLATS FÖRVARNING ELLER ÖVERFÖRING AV VÅR SITE DATORVIRUS ELLER LINJEFEL OBSERVERA ATT VI INTE ANSVARAR Skador avsedda att kompensera någon direkt för en förlust eller skada skador som på ett rimligt sätt förväntas bli resultatet av en förlust eller skada (känd i rättsliga villkor som “FÖLJSKADA SKADOR.”) ANDRA DIVERSE SKADOR OCH EXPENSER RESERADE ANVÄNDIGA ANVÄNDNINGER SOM ”FÖLJANDE SKADOR.”)

 

VI ÄR INTE ANSVARLIGA ÄNEN OM VI HAR FÖR NEDLIGT ELLER OM VÅR auktoriserade representant har meddelats om möjligheten till sådana skador eller båda. UNDANTAG: VISSA STATLAGER KAN INTE LÅNA OSS begränsa eller utesluta ansvar för dessa ”OAVSIKTIGA” ELLER ”FÖLJANDE” SKADOR. Om du bor i en av dessa stater, skulle den ovanstående begränsningen inte vara tillämplig som skulle kunna betyda att du kan ha rätten att ta fram dessa typer av skador

Hotel - Travel - Fly and much more..